ყველა სტატია
2015-10-15 20:02:50
მამაკაცების უმეტესობას მიაჩნია,
2015-10-02 20:19:21
ნათქვამია და პრაქტიკაშიც აპრობირებული,
დრო
40 წთ
ულუფა
4
სირთულე
საშუალო
დრო
20 წთ
ულუფა
3
სირთულე
საშუალო
დრო
12 სთ
ულუფა
6
სირთულე
რთული